Tettningsbørste 8mm sort nylon

Tettningsbørste stålrygg 8 mm med sort nylon lengder 1 meter.  
Totalhøyden med stålrygg  er angitt høyde.Art.Nr
47300
47301
47302
47303
47304
47305
47306
47307
47308
47309
Spesifikasjon
Børste H 40mm nylon 0,40
Børste H 60mm nylon 0,40
Børste H 70mm nylon 0,40
Børste H 90mm nylon 0,55
Børste H 120mm nylon 0,55
Børste H 140mm nylon 0,55
Børste H 160mm nylon 0,55
Børste H 200mm nylon 0,55
Børste H 250mm nylon 0,55
Børste H 300mm nylon 0,55